Publisert: 27. jan. 2023

Utvinning av havbunnsmineraler

Idag, 27. januar, var fristen for å levere høringssvar til regjeringens forslag om mulig åpning av norsk sokkel for kommersiell leiting og på sikt utvinning av havbunnsmineraler

Vi er imot. Området som er foreslått åpnet er enormt, kunnskapsmangelen om det aller meste er stor og virkingen av leiting og utvinning er svært usikker. Dette er det stor enighet om. 

Høringssvaret vårt kan du lese her:

230127 KU Havbunnsmineraler og åpning - Høringssvar fra Pelagisk Forening.pdf