Publisert: 19. jan. 2023

Kvotebytte- hjelp til avtale

Som kjent er det mogeleg å inngå kvotebytteavtalar. Dette for lodda i IØS og lodda i Barentshavet.

Lodda kan òg byttast «mot et kvantum sild i Nordsjøen» Link til forskrifta.

Avtalane mellom reiarlag som byttar kvotar er privatrettsleg, og ikkje noko direktoratet legg seg opp i.

Moglegheitene for usemje/konfiktar er mange, og det er sjølvsagt ein føremon med klare avtalar i forkant.

Dette for å unngå usemje/konfliktar i ettertid. PF tilbyr difor medlemmar advokathjelp til utforming av avtalar.Interesserte kan ta kontakt med sekretariatet.