Publisert: 16. jan. 2023

Sorteringsrist når ein fiskar etter kolmula i færøysona

PF har vore i kontakt med færøyske fiskerimyndigheiter, og fått opplyst at norske båtar må bruka sorteringsrist når dei fiskar etter kolmula i færøysona.

Regelen er den same i heile færøysona.

Det er ikkje nokon spesielle reglar for det såkalla "spesielle området" mellom Færøyane og UK.


Se link her.