Publisert: 12. des. 2022

Enighet om kvote på nordsjøsild

Norge, EU og Storbritannia har signert en trepartsavtale om bestandene i Nordsjøen. 

Norges del av nordsjøsild vil i 2023 være på 115 001 tonn. 

Se mer om avtalen på Regjeringen sine sider.