Publisert: 4. nov. 2022

Reguleringsmøte 2022

Saksdokumentene til Reguleringsmøte 2022 er nå lagt ut. De finner dere på Fiskeridirektoratets nettside. På denne siden ligger alle sakspapirene, inkludert innspillene fra Pelagisk Forening.

Reguleringsmøte finner sted hos Fiskeridirektoratet onsdag og torsdag neste uke. 

Pelagisk Forening stiller med både deltakere fra sekretariatet og styret. 

Medlemmer som har innspill kan ta kontakt med Ask eller Mia.