Publisert: 18. okt. 2022

Barentshavet: Tilrår loddekvote på opptil 62.000 tonn i 2023

I dag kom kvoterådet for lodde i Barentshavet.

Rådet er på opptil 62.000 tonn i 2023.

Ang hva som skjer med gytetoktet framover og benchmark er det litt uklart. Gytetoktet på lodde har vært kjørt i fire år. I november 2022 blir det en metoderevisjon på lodde sammen med Island, men russerne kommer ikke til å delta her. Gytetoktet må vurderes av russiske forskere og av den norsk-russiske fiskerikommisjonen, og eventuell implementering av toktet i bestandsvurderingen avhenger av dette. Dette kommer neppe til å skje under årets kommisjonsmøte, står det i referat fra FUR.  https://www.hi.no/resources/fur-referat/Referat_FUR-mote_14.09.2022.pdf

Pga  en strammere budsjettsituasjon menes det at bør FFA-midlene prioriteres inn mot overvåking som styrker kvoterådgivning, i første rekke toktaktivitet og prøvetaking. FUR mener generelt at utgifter til overvåking av sjømat bør kunne dekkes inn over andre budsjett.

Loddegytetoktet kan settes på pause til etter benchmark. Blir det mangelfull dekning på Økosystemtoktet i høst må dette imidlertid vurderes på nytt.

Se hele saken fra HI her og les referat her.