Publisert: 19. sep. 2022

Kvotemelding 2.0 - Medlemsmøte

Det blir holdt et medlemsmøte om kvotemeldingen tirsdag 27. september. Vi satser på å ha ferdig et førsteutkast til høringsinnspill fra Pelagisk Forening som blir benyttet som grunnlag for diskusjonen. Det blir holdt en innledning hvor vi gjennomgår høringsutkastet.

Det skal holdes ekstraordinært styremøte 3. oktober hvor kvotemeldingen er eneste punkt på agenda. Innspillene fra medlemsmøtet blir tatt med til det møtet.

Vi ser for oss å sende ut forslaget til høringsutkast i slutten av uken. 

Innkalling er sendt. Dersom du ikke har fått innkalling og ønsker å delta ta kontakt med Mia.

Hvis dere vil lese høringsnotatene finnes de på regjeringens sider