Publisert: 29. aug. 2022

Samarbeidsavtale mot trakassering signert

Høsten 2021 sto flere kvinnelige fiskere frem i media og fortalte om alvorlig trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen. I ettertid har temaet fått mye oppmerksomhet i bransjen. Nå har flere aktører blitt enige om å jobbe sammen mot seksuell trakassering og trakassering.

Dette samarbeidet starter med et pilotprosjekt med Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet, Pelagisk forening, Hun fisker, og Likestillings- og diskrimineringsombudet som deltakere.

Formålet er å bidra til økt forståelse om hva trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan det kan bekjempes.

I tillegg til de nevnte aktørene, er Sjømat Norge en del av samarbeidet for å ha et kontaktpunkt til fiskerinæringen på landsiden. Samarbeidet strekker seg i første omgang til september 2023.

Avtalen ble underskrevet i Trondheim 24. august, under Nor Fishing- messen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, og representanter fra organisasjonene var alle til stede.

I PF har vi varslingsrutiner på plass for ansatte og tilitsvalgte. Hvis det er behov for hjelp til dette i rederi, ta kontakt.


Les avtalen her