/media/fm/621187fe8c.jpg

Foto: Sjøfartsdirektoratet

Publisert: 1. jun. 2022

Møte med sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide

Pelagisk Forening har vært i Haugesund og møtt sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

På agendaen stod presentasjon av Pelagisk Forening, praksis hos Sjøfartsdirektoratet vedrørende ISM godkjenning og kontrollvirksomhet, 0-visjon for å unngå dødsulykker og alvorlige arbeidsulykker til sjøs samt klimakrav for fiskeflåten.

Vi takker for et fint møte og ser frem til videre dialog.