Publisert: 15. mar. 2022

Åpent fiskermøte - evaluering av loddesesongen

Åpent fiskermøte med evaluering av loddesesongen på Island og i Barentshavet onsdag 30. mars klokken 1400 i Slottsgaten 3 i Bergen.

Innledere: 

Kristian Sandtorv- Pelagisk Forening

Inger Anne Arvesen- Fiskeridirektoratet

Georg Skaret- Havforskningsinstituttet

Salgsleder- Sildelaget

Send påmelding til post@pelagisk.net og husk å presiser om du vil delta fysisk eller digitalt.
Velkommen