Publisert: 14. feb. 2022

Storsatsing på havvind

Olje- og energiministeren, statsministeren, finansministeren og næringsministeren var fint linet opp på kaia da de la frem regjeringens havvindsatsing. Fiskeri- og havministeren glimret med sitt fravær.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier til Fiskeribladet at fiskerinæringen skal være trygg på at han tar vare på våre interesser, at det skal være en god dialog og at fiskerne skal involveres i dette arbeidet. Pelagisk Forening mener dette er lovlig sent etter at strategien er lagt.Skjæran snakker så om arealkonflikten. Men hva skjer med konsekvensutredning? Pelagisk Forening mener vi må vite mer om hva utbygging av havvind betyr for livet i havet. Det sier også Havforskingsinstituttet i en fersk kronikk der de sier at nye vindkraftanlegg er planlagt langs det som er «motorveien» utenfor norskekysten for fiskeegg og -larver som er på vei nordover til oppvekstområdene, og at vi ikke vet hvilke effekter det kan ha.

Når havdepartementet var usynlig da regjeringen la frem satsingen på havvind, så håper vi det var en glipp, men Pelagisk Forenign mener det er med på å øke usikkerheten rundt i hvilken grad fiskeri- og havministeren ivaretar fiskerienes og livet i havet sin rolle når det gjelder utbygging av havvind.

I forrige uke kom høringen fra Olje- og energidepartementet hvor myndigheitene har opna for at det kan søkast om konsesjon for å plassera vindturbinar i områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Desse områda skal delast opp i mindre underområde aktørar kan søka om å få setja opp vindturbinar. Inndelinga er  nyss sendt på høyring, og det blir invitert til innspel på kva område som skal det skal tildelast løyve til å plassera vindturbinar. Myndigheitene påstår dei ikkje opnar opp for vindturbinar i tobisområde. PF arbeider for å undersøkja om det er tatt tilstrekkeleg omsyn til gyteområda og fisket etter tobis.

Koordinatane, til underområda, står på dei to siste sidene i denne linken.

Sekretariatet tek gjerne imot innspel på kva av desse underområda det ikkje bør gjevast løyve til å plassera vindturbinar.