Publisert: 3. feb. 2022

Årsmøte i Pelagisk Forening

28. og 29. april er det årsmøte i Pelaigsk Forening på Hotel Norge by Scandic.

Agenda er ikke klar, men vil bli oppdatert fortløpende.