Publisert: 13. des. 2021

​Pelagisk Forening søker rådgiver

Pelagisk Forening søker rådgiver som skal jobbe for foreningens mål, ivareta medlemmenes felles interesser og representere medlemmene overfor forvaltning, andre organisasjoner og myndigheter.

Pelagisk Forening er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs norskekysten. Våre medlemsrederier har rettigheter til å fiske både pelagisk fisk og hvitfisk. Medlemsflåten består av ringnotfartøyer, pelagiske trålere og kystnotfartøyer. Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser. 

Arbeidsoppgaver:

- Ansvarsområdet vil i stor grad være knyttet til forvaltning og ressursforskning

- Besvarelse/utredelser ang. fiskeri/forvaltning/fiskeriforhandlinger

- Delta i utvalg

- Bidra til gode rammevilkår for medlemmene

- Løpende kontakt og bistand til medlemsrederiene

- Organisasjonsarbeid

- Bidra i næringspolitiske spørsmål

Ønskede kvalifikasjoner:

- Høyere utdanning

- Fiskerifaglig innsikt

- Erfaring fra offentlig forvaltning og myndighetskontakt

- Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

- Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

- Interessante og utfordrende oppgaver

- Mulighet for å forme egne arbeidsoppgaver/hverdag

- Lønn etter avtale

- Arbeidsplass i Bergen sentrum


Søknadsfrist 9.januar

Søknad og evt. spørsmål kan rettes til daglig leder Mariann Frantsen, mariann@pelagisk.net, tlf. 470 33 100.