Publisert: 27. okt. 2021

Enighet om kvoter for nvg og kolmule for 2022

Kyststatene er nå blitt enige om kvoter for nvg og kolmule for 2022.

Det var full enighet om å følge kvoterådet fra ICES, så kvotene for 2022 blir på henholdsvis 752 736 tonn kolmule, og  598 588 tonn NVG-sild.

Når det gjelder avtaler om soneadgang for norske fiskere i andre lands soner, blir dette gjennomført som bilaterale forhandlinger senere på året.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det foreligger endelige tall for kvotebytter og årets fiske.

Se pressemelding fra departementet og avtalene her;

I makrellforhandlingene møtes partene i London i dag, og Pelagisk Forening håper at det også her vil bli oppnådd en avtale for 2022.