Publisert: 27. sep. 2021

Kyststatsforhandlinger islandslodde

Trepartsforhandlingene mellom Norge, Island og Grønland starter i dag opp på Island. 

Pelagisk Forening er med i forhandlingsdelegasjonen som skal møtes fysisk i Reykjavik. - På agendaen står faste poster som forvaltningsspørsmål og utveksling av fangststatistikk, uttaler Lena Brungot som deltar for Pelagisk Forening.  I tillegg blir det det orientert om de siste forskningsresultat og kvoteråd.

- Island har informert partene om at kontrolltiltakene med registrering av fartøy for lisensiering vil bli gjenopptatt, og den viktigste oppgaven i denne sammenheng vil være å få avklart hvilke krav og forventninger som stilles til slik registrering. Det er viktig at det blir klarlagt hva som tilstrekkelig og hvordan en slik registrering skal gjøres i praksis.

Forhandlingene går over to dager, og er forventet avsluttet onsdag ettermiddag. 

Rammeavtalen fra 2018

Fjorårets avtale