Publisert: 11. mar. 2021

​Dialogen underveis har rom for forbedring

Fjorårets tobiskvote på 250 0000 tonn ga en fantastisk sesong hvor 27 norske fartøy leverte tobis til en førstehåndsverdi til nærmere 900 millioner kroner. Noe som kom i skyggen av andre forhold.

I høst meldte Fiskeridirektoratet feilaktig at store mengder hyse gikk til ulovlig oppmaling under tobisfisket og det ble sendt forhåndsvarsler til hele flåten om inndragning av bifangst av hyse. Disse ble senere trukket tilbake da fartøyene allerede hadde fått dispensasjon gjennom Sildelaget som har denne vedtakskompetansen.  

  • Fartøyene holdt seg innenfor regelverket både når det gjaldt bifangst og ulovlig oppmaling. Det er svært uheldig at det ble slått opp som om de ikke var det, både for de det gjelder og hele næringen generelt, sier Mariann Frantsen i Pelagisk Forening.

Med dette som bakgrunn så ønsker Pelagisk Forening å ta initiativ til at fiskerne, Kystvakten og Fiskeridirektoratet evaluerer fjorårets sesong og hva som eventuelt bør gjøres annerledes i kommende sesong.

  • Vi ønsker derfor å samle forvaltning og næring til et åpent tobismøte 16. mars for å diskutere utfordringer knyttet til gjennomføring av årets sesong sett i lys av fjorårets utfordringer, med mål om unngå reprise av fjoråret.  Dialogen underveis har rom for forbedring, sier Frantsen.

Alle interesserte er velkommen!

Send påmelding til post@pelagisk.net så kommer det en Teams-invitasjon når det nærmer seg.