Styre

Styret i Pelagisk Forening består av:

 • Kristian Sandtorv
  Styreleder
 • Ola Christian Olsen
  Nestleder
 • Marit Hamre
  Styremedlem
 • Torbjørn Vea
  Styremedlem
 • Andreas Leine
  Styremedlem
 • Roy Skår
  Styremedlem
 • Gunnar Stokke
  Varamedlem
 • Jonny Lokøy
  Varamedlem
 • Adrian Sørlie
  Varamedlem
 • Alf Ove Østervold
  Varamedlem
 • Tor Frantsen
  Varamedlem