Representantskapet

Representantskapet i Pelagisk Forening består av:

 • Ola Olsen
  Ringnot
 • Eirin Roaldsen
  Ringnot
 • Mathias Eidesvik
  Ringnot
 • Nicolai Hamre
  Ringnot
 • Arve Myklebust
  Ringnot
 • Ole Morten Troland
  Ringnot
 • Torbjørn Vea
  Ringnot, 1. vara
 • Kristian Lokøy
  Ringnot, 2. vara
 • Hans Reidar Njåstad
  Ringnot, 3. vara
 • Christer Sandtorv
  Kyst
 • Sondre Kristoffersen
  Kyst
 • Kjetil Kvalsvik
  Kyst
 • Roy Morten Skår
  Kyst, 1. vara
 • Roy Skår
  Kyst, 2. vara
 • Rose-Mari Berge
  Kyst, 3. vara
 • Celius Eidesvik
  Pelagisk trål
 • Mårten Eidesvik
  Pelagisk trål, 1. vara
 • Einar Eidesvik
  Pelagisk trål, 2. vara