Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk, hyse og blåkveite

Informasjon:
Event:
Sted:
Dato: 22. jun. 2023