Forhandlinger nvg-sild og kolmule

Informasjon:
Event:
Sted: London
Dato: 30. - 2. feb. 2023