Kyststatsforhandlinger lodde I/G/JM 28.-29. september

Informasjon:
Event:
Sted: Reykjavik
Dato: 28. - 29. sep. 2021