Kyststatsforhandlinger nvg-sild og kolmule

Informasjon:
Event:
Sted: London
Dato: 20. - 21. okt. 2022