Kvoteråd for torsk, hyse og sei nord for 62°N

Informasjon:
Event:
Sted:
Dato: 16. jun. 2020