Kvoteråd sei, torsk, hyse og kviting i Nordsjøen

Informasjon:
Event:
Sted:
Dato: 30. jun. 2020