Representantskapet

Representantskapet i Pelagisk Forening består av:

  • Nicolai Hamre
    Ringnot
  • Mathias Eidesvik
    Ringnot
  • Ola Olsen
    Ringnot
  • Ole Morten Troland
    Ringnot
  • Arve Myklebust
    Ringnot
  • Lars Anton Eidesvik
    Ringnot
  • Eirin Roaldsen
    Ringnot, 1. vara
  • Torbjørn Vea
    Ringnot, 2. vara
  • Hans Reidar Njåstad
    Ringnot, 3. vara
  • Kristian Lokøy
    Ringnot, 4. vara
  • Jarle Gangstad
    Kyst
  • Kjetil Kvalsvik
    Kyst
  • Roy Skår
    Kyst
  • Sondre Kristoffersen
    Kyst, vara
  • Celius Eidesvik
    Pelagisk trål
  • Lars Erik Hopmark
    Pelagisk trål, vara