Pelagisk Forening

Leie av ringnotfartøy til makrelltokt i Nordsjøen

26. AUG 2016 Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy til makrelltokt i Nordsjøen. Les mer...
Garnopprydding. Foto: Fiskeridirektoratet

Startskudd for årets opprenskingstokt

23. AUG 2016 Mot normalt starter årets opprenskingstokt i Finnmark, hvor opprenskingsfartøyet M/S «Ligrunn» er på vei nå, med planlagt start 24. august. Les mer...

Innspill til havstrategien

22. AUG 2016 Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig havstrategi. Strategien skal legges frem våren 2017.
Les mer...

Åpner for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark

5. AUG 2016 Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark for fartøy uavhengig av lengde i perioden frem til og med 1. september 2016. Les mer...
Se flere nyheter...

 KALENDER

31.

august

Pelagisk Arena

Bergen

1.

september

Styremøte PF

Bergen

27.

september

Fagkonferanse

Oslo

2.-3.

november

Reguleringsmøte

Bergen

20.-21.

april

Årsmøte PF

Bergen

    Innmeldingsjournal

 

 
Webdesign og publiseringsløsning er levert av Argo Internett AS © 2011