Pelagisk Forening

Fiskere og forskere mer samstemte

30. SEP 2016 Ices presenterte i dag kvoterådene for norsk vårgytende sild, makrell og kolmule.
Les mer...

Direkteoverføring av kvoteråd

28. SEP 2016 Fredag kjem kvoteråda for 2017 for nvg-sild, makrell, kolmule og hestmakrell. Det vert direkteoverføring av råda frå Havforskingsinstituttet. Les mer...
Bilde_1._tatt_av_J._Alvarez_red.jpg

Varierende mengder sildeyngel

22. SEP 2016 På årets økosystemtokt er det registrert relativt store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen av Barentshavet, mens små registreringer i vest og i nord. Les mer...
Se flere nyheter...

 KALENDER

27.

september

Fagkonferanse

Oslo

30.

september

Kvoteråd for makrell,
nvg-sild og kolmule

10.

oktober

Kvoteråd for lodde i
Barentshavet

13.

oktober

Kvoteråd for øyepål

2.-3.

november

Reguleringsmøte

Bergen

20.-21.

april

Årsmøte PF

Bergen

    Innmeldingsjournal

 

 
Webdesign og publiseringsløsning er levert av Argo Internett AS © 2011