• artikkelbilde 1

  Kristian Sandtorv valgt som ny leder i Pelagisk Forening

  Kristian Sandtorv ble valgt til ny styreleder i Pelagisk Forening under årsmøtet i Bergen i dag 29. april. Sandtorv er fra Hjellestad i Bergen, fisker og reder for ringnotsnurperen Havdrøn og kystbåten Krossøy.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Årsmøte i Pelagisk Forening 2020

  Tidspunkt: 29. april kl. 13.00 Sted: Teams

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Koronaepedemi og force majoure

  Somme opplever kanskje at avtalepartar ikkje oppfyller avtalar, og skuldar på koronaviruset som force majeure. Her kjem difor ei kort innføring, og nokre råd om kva de bør gjera i slike situasjonar.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Ny podkast for alle som vil skape lys langs kysten

  Lys i alle hus er navnet på en ny podkast som skal fortelle de gode historiene om jobben som blir gjort for å skape levende samfunn i Norge. Den første sesongen har fått tittelen «Håp i motvind», den skal motivere i en tid med koronavirus og mange utfordringer for alle.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Leie av havgående fartøy

  Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør Norge til Barentshavet.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Rapporteringsrutinar og regelverk knytt til ERS

  Pelagisk Forening oppmodar Fiskeridirektoratet om å sjå på rapporteringsrutinar og regelverket knytt til ERS på nytt.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Oppfølgingsbrev til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

  I et oppfølgingsbrev etter tlf møte med statsråden har vi konkretisert ulike utfordringer og tiltak ifm korona og et konkret innspill om sjøpattedyr.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Karantene

  Fiskarar om bord på fiskebåtar som kjem til Noreg, frå utlandet, er ikkje omfatta av det generelle kravet om 14 dagars karantene når ein kjem frå utlandet. Dette forutsett at det ikkje er mistanke om smitte.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Opprørt hav i fiskeripolitikken

  Samtidig som kvotemeldingen ligger hos Stortinget, en av de viktigste fiskeripolitiske sakene på mange år, har det sjelden vært mer ustabilt som nå under oppkjøringen til behandling av denne

  Les mer...