Reguleringsmøtet

Se link.

Informasjon:
Event: Møtet er i Bergen sine lokaler. Som utgangspunkt behandles bunnfisk dag 1 og pelagisk fisk dag 2.
Sted: Bergen
Dato: 6. - 7. nov. 2018