Åpent møte- pelagisk kick off 2020

http://www.pelagisk.net/for-medlemmer/aktuelt/1109...

Informasjon:
Event: http://www.pelagisk.net/for-medlemmer/aktuelt/1109/apent-mote-pelagisk-kick-off
Sted: Bergen, Sildelagets styrerom
Dato: 20. jan. 2020