Deltakeradganger for 2018 tildelt

Fiskeridirektoratet region Nord har ferdigbehandlet søknadene om nytildeling av deltakeradganger for 2018 («rekrutteringskvoter»).

Se foreløpig rangering av søkerne. En eventuell klagerunde kan endre denne listen.

Det kom inn i alt 99 søknader om deltakeradganger i årets runde.