Forskerne møtte fiskerne

Møtet var i regi av Pelagisk Forening som ønsker å bidra positivt til debatten rundt tema som både engasjerer og provoserer fiskerne, skriver Sildelaget.

- Det er derfor veldig nyttig at HI og Sintef stiller og bidrar til debatten. Det er også viktig at HI får høre fiskernes perspektiv og hvor skoen trykker hos fiskerne, forteller Mariann Frantsen fra Pelagisk Forening. 


Usikkerhet

Møtet ble innledet av Erik Olsen og hans kollegaer fra Havforskningsinstituttet hvor de presenterte REDUS-prosjektet, bestandsovervåkingen og fangststatistikken. 

Havforskningsinstituttet bruker mye ressurser på å beregne størrelsen på den norske fiskebestanden, og det er disse beregningene som er grunnlag for ICES's kvoteråd. Men det ligger mye usikkerhet i forskning, noe forskerne prøvde å forklare gjennom presentasjonen av sitt arbeid.

Målet til REDUS-prosjektet er blant annet å redusere usikkerheten ved bestandsberegninger. 

Være der det skjer

Fra fiskernes ståsted forklarte Ola Christian Olsen hvordan usikkerheten og kvoterådene påvirket dem, og at de gjerne ønsket at rådene fra forskerne skulle være mer aktuelle og ikke bare fokusere på lange tidsserier. 

Under diskusjonen kom det blant annet fram misnøye i henhold til hvordan forskningstokt ble gjennomført, men Espen Johnsen fra HI mener de aldri har hatt bedre innsats enn det de hadde under toktet på vårgytende sild i år. 

- Etter anbefaling fra en av skipperne på fiskebåtene vi har leid inn til dette toktet, kjørte vi i sikksakk langs kysten i år, noe som viste seg å redusere usikkerheten i målingene, sa Johnsen til Fiskeribladet.

Mer data, bedre resultat

Karl-Johan Reite fra Sintef holdt et innlegg om data fra fiskeriflåten, og om dette kan bidra til bedre bestandsestimering. Jo mer data man har tilgjengelig, jo bedre blir også grunnlag for å estimere en bestand. 

I denne sammenheng ble også data fra Sildelotteriet brakt opp, og HI sier de kommer til å trappe opp innsamlingen på denne fronten. Gjennom Sildelotteriet finner forskerne ut alderen på fisken, noe som gir viktig informasjon om bestanden. 

Sandtorv, med innspill fra salen, mente at dette var noe alle fiskerne burde være med på, men at de til gjengjeld måtte få tilgang til dataene i etterkant. 

Nye møter

Forskerne sier de skal ta innover seg at fiskerne ikke kjenner seg igjen i rådene til ICES, men understreker også at ICES ikke er et «fabeldyr» utenfor dimensjoner, men baserer seg på råd fra data og analyser. 

-  Vi ser også at det kom fram langt flere saker enn vi fikk svar på, så vi ser behov for nye møter for å diskutere andre saker der skoen også trykker sa Frantsen i etterkant av møtet.

At interessen er stor, er det heller ingen tvil om. 

- Austevoll er en utmerket arena for et slikt møte, der når vi mange på en gang. Og at det var fullt hus på kort varsel vitner om stor interesse for temaet, avslutter hun.