​Åpent fiskermøte om ressursforskning


Pelagisk Forening og Havforskningsinstituttet inviterer til åpent møte på Bekkjarvik Gjestgiveri 17. sept kl. 1200.

Tema for dagen er usikkerheten innenfor ressursforskning presentert av HI ved Erik Olsen. Ola Christian Olsen fra Olsen Gruppen vil snakke ut fra fiskerens perspektiv om hvor skoen trykker og Karl Johan Reite fra SINTEF vil snakke om hvordan data fra fiskeflåten kan være nyttig i bestandsestimeringen. 

Arve Myklebust fra Pelagisk Forening leder møtet.

Velkommen til alle med interesse for ressursforskning!


1200

 Arve Myklebust ønsker velkommen til åpent møte

1215

Presentasjon av REDUS prosjektet av Erik Olsen og kollegaer

  • Usikkerhet i bestandsovervåkningen (forskningstokt)
  • Usikkerhet i fangststatistikken
  • Kommunikasjon av usikkerhet i forskning og råd

1315

Pause

1330

Fiskernes perspektiv på hvilken usikkerhet som betyr mest – hvor er det skoen trykker. Ola Christian Olsen

1400

Kan data fra fiskeflåten bedre bestandsestimeringen? Karl Johan Reite

1430

Pause

1445-1545

Diskusjon ledet av Arve Myklebust