Loddtrekning om deltakelse i fisket etter makrellstørje gjennomført

Fartøyene «Salvøy» og «Hillersøy» er i loddtrekning trukket ut til å delta i fisket etter makrellstørje i 2018.

Fiskeridirektoratet mottok totalt 12 søknader fra fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje i 2018.

Samtlige søkere oppfyller påmeldingsvilkårene i forskrift 6. mars 2018 nr. 307 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2018 § 4.

Som følge av at kun to fartøy med adgang til å fiske med ringnot kan delta i fisket etter makrellstørje, ble deltakelsen avgjort ved loddtrekning. Fartøyene ble trukket ut i følgende rekkefølge:

 1. Salvøy R-333-K
 2. Hillersøy SF-246-A
 3. Gardar H-34-AV
 4. Vestbris SF-50-G
 5. Bluefin SF-12-F
 6. Albacore SF-3-A
 7. Manon H-26-AV
 8. Orfjord M-8-AV
 9. Norderveg H-182-AV
 10. Slaatterøy H-10-AV
 11. Frøybas SF-1-G
 12. Vesterhav SF-1-A

Dersom nummer en eller to på listen takker nei, vil tilbudet gå til nummer tre, og så videre.