Gratulerer til Havsnurp med kåring som årets lærebedrift i marin næring!

Marint Kompetansesenter har kåra Havsnurp AS som årets lærebedrift 2017 i marin næring.

Kåringa er grunngjeve slik «Rederiet som har tilholdssted i Midsund har i en årrekke vært en positiv og viktig ambassadør for rekruttering til fiskeflåten. De har framstått og bidratt på en svært god måte både gjennom å ta inn lærlinger og elever på utplassering.»

Pelagisk Forening meiner at det er viktig med rekruttering til næringa, og gratulerer både reiarlag og mannskap!