Kvotebytte

Departementet tillater kvotebytte av lodde i Barentshavet mot lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen mellom to fartøy med ringnottillatelse og kvotebytte av lodde i Barntshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse.

Se link her.