Ingen endring av kvotefleks på NVG

NFD sier følgene vedrørende henvendelser om økning av kvotefleks etter norsk vårgytende sild i 2017.

"Spørsmålet har vært om adgangen til overføring av rest-kvote til 2018 bør økes ut over dagens 10 %, på grunn av pris- og markedssituasjonen for norsk vårgytende sild og for å utjevne tilførselen av sild til markedet mellom 2017 og 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker ikke å bruke reguleringene av fiskeriet for å påvirke prisene i markedet. Det er behov for forutsigbarhet og stabilitet, slik at både fisker- og kjøpersiden kan bruke reguleringene som grunnlag for sin planlegging gjennom året. Det er også usikkert om et slikt tiltak vil ha noen faktisk effekt nå mot slutten av året.

Det er derfor besluttet ikke å endre denne reguleringen.»