Årsmøte Pelagisk Forening

Informasjon:
Event: http://pelagisk.net/for-medlemmer/aktuelt/1036/arsmote-i-pelagisk-forening
Sted: Bergen
Dato: 19. - 20. apr. 2018