Årsmøte Pelagisk Forening

Informasjon:
Event:
Sted: Hotel Admiral, Bergen
Dato: 25. - 26. apr. 2019