Besøk av næringspolitikere om bord i Krossfjord

Pelagisk Forening inviterte opposisjonspartiene i næringskomiteen på Stortinget om bord i Krossfjord hvor de fikk de innføring i pelagisk fiskeri av Ola Christian Olsen. I økten om bord i Krossfjord fikk de også høre Ola Grytten sitt innlegg om deltakerloven.

Dagen etter var det samling hos Sildesalgslaget hvor fisker Arve Myklebust fra Pelagisk Forening fortalte om ringvirkninger og naturlig ressursrente fra fiskeflåten, daglig leder Jan Otto Hoddevik fra Global Florø tok for seg pelagiske ringvirkninger sett fra mottakssiden og direktør i Norges Sildesalgslag, Paul Oma, ga en innføring i hvordan auksjonssystemet virker og hvorfor fiskesalgsloven er så viktig.

Oma sier det er viktig at politikerne har god kunnskap også om Sildelaget sin virksomhet også når de skal diskutere rammevilkårene for fiskerinæringen og at det derfor var ekstra kjekt at Pelagisk Forening ønskte å legge dag to av Pelagisk Punkt til Sildelaget sine lokaler.

Milliardinntekter langs hele kysten

Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, sier de inviterte til Pelagisk Punkt for å vise fram pelagisk næring og synliggjøre hvor mye pelagisk fiskeri betyr både for land og sjø.

-Vi er en høyteknologisk næring som skaper store verdier, innovasjon og milliardinntekter langs hele kysten. Det er det viktig at politikerne tar med seg tilbake når Eidesenrapporten sine forslag skal diskuteres og framtidas fiskeripolitikk skal utformes.

- Det setter vi stor pris på. Og så er det veldig stas å ta med politikere som gjerne sitter langt fra havet og fiskernes hverdag om bord i et av våre medlemsfartøy.

Politikerne som deltok var representanter i næringskomiteen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, inkludert leder i komiteen, Geir Pollestad (Sp) og Arbeiderpartiets fiskeripolitisk talsperson, Cecilie Myrseth.

Mariann Frantsen forteller de møtte politikere som var svært engasjerte og lydhøre.